Derfor har vi nå utviklet en modell og en handlingsveileder, og gått til anskaffelse av et samhandlingsverktøy for å sikre god gjennomføring. Prosjektet skal gi en tydeligguide som hindrer at vi "mister" barn og unge i overgangene mellom tjenester, som for eksempelskolen og helsestasjonen. Vi ønsker rett og slett at de ulike tjenestene skal arbeide enda bedre sammen, og vite mer om hva hverandre gjør. I tillegg skal vi styrke barn, ungdom og foresattes medvirkning, samt legge til rette for god informasjonsflyt og oversikt.Vi ønsker også å være tydelige på at en modell og en handlingsveileder ikke løser alle våre problemer. Vi arbeider derfor tett med de ansatte i de uliketjenestene, for å sikre at vi har god medvirkning. Dette har med kultur, rutiner, kunnskap og arbeidsmetoder å gjøre. Sammen kan vi jobbe bedre for å ivareta våre barn og unge.

Modellen finnes på følgende side

https://vardo.bedreinnsats.no/