Prisen er per pipeløp. En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp.

 

Årlig feieravgift

Pris eks. mva

Bolig per pipeløp

710

fritidsbolig

532,5

 

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen.