Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korttidsavdeling Løvetann

Korttidsavdelingen

Korttidsavdelingen tar i mot pasienter direkte fra sykehus, observerer og kartlegger, rehabiliterer og behandler pasienter med enkle og kompliserte diagnoser. 

Vi har også mulighet å ha pasienter på fast avlastning eller korttidsopphold, slik at man kan bo lengre hjemme. Pris på egenbetaling er fastsatt i forskrift om egenandel i kommunale helse - omsorgstjenester. Dersom korttidsopphold løper over 60 døgn i kalenderåret, kan kommunen kreve vederlag i henhold til vederlagsforskriften for institusjon. 

Sykestua har akuttplasser som en del av prehospital tjeneste, som tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp hele døgnet. 

Korttidsavdelingen Løvetann

Korttidsavdelingen Løvetann

Kontakt

Avdelingsleder 

Liss Annie Andersen 

Telefon: 

920 19 613

Andre viktige telefonnummer : 

Vakthavende sykepleier: 

922 71 420 

Sykehjemsavdelingen: 

922 61 420 

Skjermet enhet/blåklokka: 

400 13 911 

Legevaktstelefon: 116117

Søknad om korttidsopphold eller avlastningsopphold gjøres på samme skjema som for Sykehjemsplass (KF-132)

Sist oppdatert 28. desember 2023