Boenheten må:

  • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
  • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
  • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • ha egen separat inngang
  • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

 

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitet.

Det kan være aktuelt å opprette et sameie, endre og/eller slette et eksisterende sameie.

I en seksjonering sak fordeler man eksklusiv bruksrett til deler av bygningen og eventuelt til grunn på eiendommen, mens den fysiske oppdelingen eller sammenslåingen behandles i en byggesak.

 

Hva koster det?

Gebyr for sammenføying av bruksenheter i bolig mv. koster 3000 kr per tiltak (i 2023).

Gebyr for oppdeling av bruksenheter i bolig mv. koster 6000 kr per ny boenhet (i 2023).

Se vedtekter for gebyrregulativ til teknisk sektor 2023 (5.61 og 5.62)

 

Slik søker du

Fyll ut skjemaet

Her finner du skjemaet :

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5174-soknad-om-tillatelse-til-tiltak-2020.pdf

I tillegg må det sendes inn en skisse av husets etasjer med mål av rommene.

Lever skjemaet

Du kan sende skjema til postmottak@vardo.kommune.no, eller til Vardø kommune, TNP avdeling, Kirkegata 4, 9950 Vardø.