Vi er alle kjent med at det legges begrensninger på ulike arrangementer under henvisning til nasjonale smittevernregler m.m.
Dette gjør at feiringen av nasjonaldagen i år blir annerledes enn tidligere år bl.a med henblikk på blant annet 17.mai tog, samling med kafè og underholdning kultursalen.
Men 17.mai feiring skal det bli. En 17.mai komité bestående av representanter fra politikere, kulturlivet og kommunens administrasjon har hatt sitt første møte der man har diskutert i hvilken form feiringen skal foregå. Vi har sett på løsninger i form av streaming fra de ulike arrangementene, som bekransning av de ulike minnesmerker, taler osv. Løsninger opp mot korpsmusikk i byen ser det ut som om vi skal finne en løsning på.
Programmet for nasjonaldagen er ikke ferdig.
Det som er klart er:
Kl.0800 Flaggappell og flaggheising på Valen.
Kl.1300 Salutt og hele Norge synger/spiller "Ja vi elsker."
Kl.2100 Flaggene fires.
Mellom disse klokkeslettene er det rom for ulike aktiviteter og vi tar gjerne imot innspill til hva vi kan fylle dagen med, og dette kan sendes til postmottak@vardo.kommune.no.
Når fullstendig program for 17.mai feiringen i Vardø 2020 er ferdig , vil det bli lagt ut informasjon om dette.
17. Mai komité