Uvaksinerte nærkontakter anbefales å teste seg så fort som mulig uansett om man har symptomer eller ikke. Fullvaksinerte nærkontakter- og de som har fått første dose vaksine mot Covid 19 for minst 3 uker siden, trenger ikke å teste seg dersom de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Ved symptomer skal vaksinerte også teste seg. 

Test kan gjennomføres med hjemmetest eller på teststasjon. Hjemmetester kan hentes på sykehjemmet utenom ordinær kontortid, og på legekontoret i kontortid mandag til fredag. Ring 78943622 for å avtale henting av test på sykehjemmet og 78943550 for å avtale henting av test på legekontoret. Ikke møt opp inne på sykehjemmet/legekontoret, testen vil bli levert ut til deg etter avtale.  Ved positiv hjemmetest kontakt legekontoret mandag til fredag 09:00 -14:00 for videre veiledning. Ved positiv test skal du i isolasjon. 

For å avtale test på teststasjon ring 78943550 mandag til fredag mellom kl 09:00 og 14:00.

Alle oppfordres til å være ekstra varsomme i påvente av test, og følge nasjonale smittevernråd nøye.

Kommuneoverlegen minner om at alle med forkjølelses symptomer anbefales å være hjemme mens de er syke og teste seg. Dette gjelder uansett om man er nærkontakt eller ikke.