Arrangementet vil også sendes direkte på KommuneTv 

Kystsoneplan for Varanger utarbeides som kommunale arealplaner (fire kommunedelplaner) og krever konsekvensutredning og planprogram. Når en plan har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, utfordringer og konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal håndteres. Undersøkelsene og konsekvensutredningen bidrar til at dette blir systematisert og er kjent både under arbeidet med planen og når det fattes vedtak om planen.

Vardø kommune ønsker innspill til vurderingen av hvilke temaer og utredninger konsekvensutredningen og undersøkelsene skal inneholde, samt innspill til konkrete arealavsettinger og framtidige tiltak i planområdet.

Rambøll som er planrådgiver for planprogrammet vil være tilstede på folkemøtet.