Følgende snøskuterløyper er åpne:

Nr. Trasé Status
1 På sørsida av Komagelva fra riksvegen ved Kvalneset langs opparbeidet vei til
Finnelva. Videre i nordlig retning over Komagelva, herfra i nordvestlig retning til
Antonvann (74 moh.). Avstikker langs kraftlinja over Komaghalsen til
kommunegrensa mot Vadsø.
ÅPEN
2 Fra løype 1 ved merket avkjørsel, langs vegen ned til hytteområdet ved Jakholla. ÅPEN
     
4 På nordsida av Komagelva fra riksvegen langs opparbeidet veg over
Langrabben med kryssing av elva ved Olakulpen hvor den møter løype 1 fra
sørsida. Løypa har en forgrening/avstikker inn til hytteområdet sør for Finneset.
ÅPEN
5 Fra løype 4 ved merket avkjørsel ved vann 56 moh. ned til hytteområdet ved
Leirbakken.
ÅPEN
6 Fra løype 4 i Komagvær, langs riksvegen til Kiberg og løype 7. ÅPEN
7 Fra Kiberg samfunnshus langs Kibergselva til riksvegen, følger vegen over
Domen via hjelpekorpshytta, og videre langs vegen til løype 8/10 i Smelror.
ÅPEN
8 Fra Skytterelva langs fylkesveien fra Smelrorkrysset til Båtsfjord kommune ved
Segelodden.
ÅPEN
9 Fra løype 8 ved Godkeila i sørlig retning til enden av Langvannet, over vannet
og inn på løype 10 på Langvasshøgda.
ÅPEN
10 Fra parkeringsplass i Svartnesbukta langs den gamle riksvegen til Skytterelva
ved Smelror. Videre i vestlig retning forbi sørsida av Grøhøgda og Mellomfjellet,
i nordvestlig retning mot Trolldalen ned denne langs Østerelva til Persfjord hvor
den følger fylkesvegen. Fra Persfjord opp Vesterelvdalen via Hesteskoen, over
fjellet mot Finnvika til kommunegrensa mot Båtsfjord hvor den møter løypa derfra
ved Segelkollfjellet.
ÅPEN
11 Fra løype 10 ved Tverrelva over nordenden av Jonnejokskaidi til den igjen møter
løype 10 ved Vesterelva.
ÅPEN

Oppdatert oversikt over åpner løyper finner du her