Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn

ASK er kortnavnet for alternativ og supplerende kommunikasjon, og er en rettighet for barn som har vansker med å kommunisere.

Beskrivelse

Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.
Foreldre trenger ikke søke om å få bruke hjelpemidler, barnehagen skal legge til rette for bruk av hjelpemidler innenfor det vanlige barnehagetilbudet.
Eksempler på kommunikasjonsformer er håndtegn, bilder, grafiske symboler, konkrete handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk. Eksempler på kommunikasjonsmiddel er kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Kriterier/vilkår

Kommunen kan vedta at ASK skal gis i sammenheng med spesialpedagogisk hjelp.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 1, § 2 og § 39.

Barnehageloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barnehagen plikter å legge til rette for barn med nedsatt kommunikasjonsevne, og det er ikke nødvendig med søknad. 
Likevel er ofte ASK en del av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp.  Og dersom utstyr til ASK krever opplæring for å ta det i bruk, må det fattes et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven §§ 31, 32, 33 og 34).

Klagemulighet

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med barnehagens ledelse.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.
Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.
Dersom kommunen avviser henvendelsen, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen.
Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten.

Tjenesten oppdatert: 09.01.2024 09:06