Ambulerende stemmegivning skjer ved at to stemmemottakere reiser hjem til velgeren slik at han eller hun får avgi sin stemme der.

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men loven krever ikke at denne søknaden er skriftlig. Det er tilstrekkelig at velgeren tar kontakt med kommunen og ber om å få stemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet.

Om du ønsker å stemme hjemme tar du kontakt med Vardø kommune på telefon 789 43 300 og ber om å få stemme hjemme. Du kan også sende e-post til postmottak@vardo.kommune.no om dette.