Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. januar:

Vaksinasjon mot Covid 19 i Vardø torsdag 26.01.2023 klokken 10:00 på glasshuset

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende... Les mer

Anskaffelser

På denne siden vil Vardø kommune legge ut oppdrag/anbud.

Oppgradering av taket på Vardøhall

Vardø kommune skal skifte ut taket på Vardøhall, Idrettsgate 27 A. Det skal skiftes ca. 1700m2. Eksiterende tak er ett-lags membran tekking som er fra 1987, taket bære preg av flere vannlekkasje og har vært reparert jevnt og trut hele livet sitt.

Vardøhall

Drift av turistinformasjon i Vardø kommune 2022-2025

Vardø kommune skal være en attraktiv kommune, både for innbyggere og besøkende. Dette er en målsetting som er forankret i alle kommunens planer. I henhold til Strategisk næringsplan 2018-2023, skal videreutvikling av reiselivsnæringen prioriteres som satsingsområde. I Vardø kommunes Reisemålsstrategi 2019-2026 er målet:

 

Et robust lokalt reiseliv med sterke eksterne allianser og riktige investorer, der kommunen og lokale og eksterne aktører har inngått langsiktig og forpliktende partnerskap for å bygge og kontrollere ønsket vekst i Vardø.

Kommunen har ikke en lovpålagt plikt til å drive turistkontor, men anser det som et viktig ledd i arbeidet med en helhetlig satsing på reiselivsutvikling og oppbygging av Vardø som destinasjon for turister og besøkende.

20220128_130839

Ombygning av biblioteket

Vardø kommune skal gjøre en mindre ombygning av biblioteket. Biblioteket ligger i første etasje i Vardø Rådhus. En del av biblioteket skal omgjøres til kontor arbeidsplasser. Det er to åpninger inn til der disse kontor arbeidsplassene ønskes etablert.

Stor åpning

Elbiler til Vardø kommune

Vardø kommune skal anskaffe 6 elbiler til hjemmetjenesten. Vi skal anskaffe fire forskjellige biltyper. Det vil være mulig for leverandører og tilby en eller flere av typene. Vi har gamle biler som vi ønsker innbytte i forbindelse med anskaffelsen.

Maling av kommunale bygninger

Vardø formannskap har vedtatt å male Vardø barnehage, Vardø barneskole og Vernet botilbud, bemidlet av ekstra engangstilskudd Vardø kommune har fått i det reviderte nasjonalbudsjettet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering eller oppgradering av bygg, anlegg og veier. Maling av Vardø barnehage, Vardø barneskole og Vernet botilbud vil bidra til økt beskyttelse av treverket og lengre levetid for byggene. I tillegg vil malingen bedre det helhetlige inntrykket av kommunale bygg i Vardø og forskjønne områdene.

Oversiktsbilde av Vardø barnehage, Vardø barneskole og Vernet botilbud

Renovering av Proden kai

Vardø Formannskap har vedtatt å renovere Proden kai langs Strandgata 25, bemidlet av ekstra engangstilskudd Vardø kommune har fått i det reviderte nasjonalbudsjettet.
Tilskudd skal benyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veier.
Renovering av Proden kai vil hjelpe gi nytt liv på eiendommen og forbedre det helhetlige inntrykket av hovedveien på øya.
Proden kai

Rammeavtale for bilder og Video

Vardø kommune skal inngå rammeavtale med en virksomhet for produksjon av bilder og video. Dette er bilder og video til både intern og ekstern bruk. Vardø kommune skal ha eierrettighet til materialet og kunne benytte dette fritt.

Vardø havn

Bobiltømmestasjon - oppdrag/anskaffelse

Vardø Bystyre har vedtatt å etablere tømmestasjon for bobiler i Vardø.  Tømmestasjonen skal etableres i det gamle offentlige toalettet ved kaia i Esbensens gate ved siden av Minol.Det skal etableres løsning for tømming av kjemikalietoalett inn i bygget og for tømming av gråvann og toalett fra faste tanker i sluk på utsiden av bygget.

Bobil tømmestasjon