Vardø kommune har innført automatisk sentralbord når du ringer 789 43300. Vi har følgende valg på sentralbordet:

 1. Økonomi
  1. Regnskap
  2. Fakturering
  3. Skatt
  4. Lønn
 2. Administrasjonen
  1. Servicetorget
  2. Enhetsledere
  3. Ordføreren
  4. Rådmannen
 3. Helse
  1. Legekontoret
  2. Barnevern
  3. Sykehjemmet
  4. Hjemmetjenesten
  5. Helsesenteret
  6. Vernet Botilbud
 4. Oppvekst
  1. Skolen
  2. Barnehagen
  3. PPT
  4. SFO
  5. Teknisk
   1. Teknisk
   2. Uteseksjonen
   3. Kultur

0. Sentralbord

I tillegg finner du liste over telefonnummer og e-post adresser her