Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø

Barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, se frem til å gå i barnehagen og oppleve å være en del av fellesskapet.

Beskrivelse

Også i barnehagen kan barn oppleve krenkende atferd. Hvis barnet ditt gang på gang opplever å bli holdt utenfor eller bli ertet, kan det kalles for mobbing. Da kan du melde fra til barnehagens ledelse. Barnehagen plikter å ta tak i saken umiddelbart.

Mobbing i barnehagen kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler seg som en del av fellesskapet. Det er ikke så lett å få barnet til å fortelle, men her er en liste over spørsmål du kan stille deg:

 • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
 • Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
 • Virker som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
 • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen

Målgruppe

Foreldre til barn i barnehagen.

Kriterier/vilkår

I barnehagen skal det være nulltoleranse for krenkende atferd, som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven §§ 41, 42 og 43.

Barnehageloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Barnehagen skal forebygge krenkende atferd og skal jobbe kontinuerlig med å fremme helse, trivsel, lek og læring.

Alle som jobber i barnehagen skal gripe inn øyeblikkelig hvis de ser et barn som blir utsatt for krenkelser.

Dersom det er du som foreldre/foresatt som melder inn til barnehagen, kan du gjøre det til barnehagens ledelse. Barnehagens ledelse skal straks undersøke saken og så godt som mulig, sette inn tiltak som vil forbedre situasjonen.

Samtidig vil barnehagen lage en skriftlig plan. I planen skal det stå:

 1. hvilke problemer tiltakene skal løse
 2. hvilke tiltak barnehagen har planlagt
 3. når tiltakene skal gjennomføres
 4. hvem som skal gjennomføre tiltakene
 5. når tiltakene skal evalueres.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen kan du ta det opp med barnehagens ledelse.  Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre.

Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen.

Tjenesten oppdatert: 18.09.2023 19:06