Barnehagefaktura som forfalt 20.mars gjelder for oppholdet i mars.
Det vil si at det er blitt fakturert for oppholdet 12.-31.mars.

Dette beløpet vil komme til gode på neste faktura så snart barnehagen åpner igjen.

 

For SFO gjelder fakturaen som forfalt 20. mars for perioden februar.