Fra 02.juni vil Vardø barnehage ha vanlig åpningstid.

Vi vil fortsatt ha forebyggende tiltak men med noen endringer fra slik vi har det i dag:

  1. Barnet skal leveres og hentes på sin avdeling
  2. Bruk avdelingens inngang
  3. Håndvask med såpe og vann gjennomføres av foreldre når barnet kommer i barnehagen
  4. Vi fortsetter med matpakke til alle måltid
  5. Unngå trengsel og store samlinger ved henting og levering. Er det mange i garderoben så vent på tur!

Disse tiltakene vil gjelde så lenge ikke annet blir bestemt.

Styrer Vardø barnehage

Se veileder fra udir her