Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til samme barnehagetilbud som andre barn. 

Beskrivelse

Barnehagen vil gjøre en vurdering, sammen med foreldrene, om hva barnet eventuelt trenger av tilrettelegging. Barnehagen kan legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne på forskjellige måter:
  • tilpasninger av barnehagebygget
  • forskjellig utstyr
  • ekstra bemanning
  • opplæring av ansatte

Målgruppe

Barn i barnehage, barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hvis den nødvendige tilretteleggingen er en stor økonomisk byrde for barnehagen, kan barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 37.

Barnehageloven
Forvaltningsloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Både kommunen og barnehagen er ansvarlige for å vurdere om barnet har behov for tilrettelegging, men du som forelder kan også ta initiativ til at barnehagen skal starte en slik vurdering. 

Saksbehandling

Det er ingen lovpålagt søknadsprosedyre for denne tjenesten. 
Kommunen gjør en vurdering av barnets behov og hvis det viser seg at barnet trenger tilrettelegging, fatter kommunen et vedtak om det.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Når kommunen har fattet et enkeltvedtak, utløser dette en rett til å klage. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 09.01.2024 09:01