Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Barnevernets undersøkelse i hjemmet

Barnevernet kan følge opp en bekymringsmelding med en undersøkelse i barnets hjem. Da tar barnevernet kontakt og avtaler et hjemmebesøk.

Beskrivelse

Barnevernet har en plikt til å undersøke om barnet har det bra i hjemmet sitt, og foreldre kan ikke nekte at undersøkelsen gjøres. Men både foreldre og barnet har rettigheter og barnevernet har plikter til hvordan undersøkelsen skal gjennomføres:

  • Et hjemmebesøk foregår som en samtale der både foreldre og barnet deltar. Foreldrene får vite innholdet i bekymringsmeldingen og får mulighet til å fortelle sitt syn på familiesituasjonen og hvordan de har det.
  • Barnet skal få si sine meninger og skal kunne fortelle fritt, men kun dersom barnet selv ønsker.
  • Undersøkelsen skal følge en plan og vurderingene skal være skriftlige. Foreldrene skal få informasjon om barnevernets vurderinger.
  • Undersøkelsen skal gjøres så skånsomt som mulig for familien og skal ikke undersøke mer enn det som er nødvendig for å finne ut hvordan barnet har det.
  • Barnevernstjenesten skal ta hensyn til familiens kultur, etnisitet, språk og religion.
  • Barnevernet kan kreve å få snakke med barnet i enerom, eller i noen tilfeller at barnet skal undersøkes på sykehus.

Etter undersøkelsen vil barnevernet gi en begrunnelse for om det skal innføres tiltak eller om saken avsluttes uten at tiltak er nødvendig.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave. Se barnevernsloven § 1-4, § 2-2 og § 2-5, 12-4 og 12-5, 12-6, 12-7 og 12-9 om klage.

Barnevernsloven

Klagemulighet

Hvis barnevernet fatter et vedtak som du ikke er enig i, kan du klage. Du klager til barneverntjenesten innen tre uker etter at du mottok vedtaket. I klagen kan du forklare hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Klagen skal sendes til barneverntjenesten, men hvis du ikke får medhold i klagen blir saken sendt videre til statsforvalteren som tar den endelige avgjørelsen.

Barn som er i kontakt med barnevernet kan også klage. Klagen går direkte til statsforvalteren. Klag direkte her.

Tjenesten oppdatert: 04.01.2023 11:01