Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller et søskenpar ca en helg per måned. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet for å binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Enslige kan også være besøkshjem.

Hvem er besøksbarna?

Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjem er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser.