Kommunen har sjekket både private og offentlige tilfluktsrom. Disse er kartlagt at det finnes nok tilfluktsrom plasser, til alle innbyggere på Vardø øya og i Kiberg. Kommunen har også åpnet tilfluktsrom som har vært stengt.

Varslingsplaner er oppdatert. Ved en krise vil varslinger kunne gjøres på en rekke forskjellige måter. Dette innebærer bl.a. radio/TV, telefon/mobil, sivilforsvarets tyfonanlegg, internett og ved direkte besøk. Primært vil varslinger gjøres med kommunens løsning for utsendelse av SMS og oppringing av fasttelefoner.

Vardø kommunes evakueringsplan er oppdatert og gjennomgått av kommunens kriseledelse.

Vi har tatt frem filmen laget til Egenberedskapsuken og oppfordrer alle innbyggere til å se denne og på egen hånd gjøre de tiltak som er beskrevet i filmen. Fra kommunen sin side så arbeides det med å sørge for at det vil finnes nødstrøm på Vardø øya ved et bortfall av normal strøm forsyning. For de byggene som har aggregat gjennomgås disse og sjekkes at drivstoff kapasitet skal være adekvat. I tillegg jobbes det med ytterlig strømforsyning for Vardø og Kiberg.

Beredskap mat.png

Det er viktig å merke seg at kommunen ikke har noe informasjon om at situasjonen i Ukraina på noen måte direkte vil påvirke oss i Vardø kommune. De tiltak som er gjort denne uken har kun et preventivt formål.