Av smittevernhensyn har Vardø sykehjem i utgangspunktet stengt, men det er åpent for besøk fra pårørende med noen restriksjoner

 • Det er egne besøkstider, og besøk må ringes og avtales på forhånd
 • Alle besøkende må være friske, og god håndhygiene må gjennomføres
 • Besøk gjennomføres i hallen eller på rommet, ikke i fellesstue
 • Besøkstid er 1 time og maks 2 besøkende per besøk
 • 1 meters regelen er gjeldende også her på sykehjemmet
 • Det er ingen servering til pårørende
 • Besøkende fra røde områder må etter ankomst Vardø ha
  • Tatt covid-19 test som er bekreftet negativ før besøk
  • Eller avvente minimum 10 dager før besøk sykehjemmet

Avtale om besøk gjøres ved å sende sms til 922 61 420, eller ringe samme nummer mellom kl.12.00 og 14.00

OBS! Nye besøkstider:

 • 10.30 – 11.30
 • 12.30 - 13.30
 • 16.30 – 17.30
 • 19.00 – 20.00