• Inngangsdørene er åpne i besøkstiden, men låst resten av dagen.
  • 3-4 personer om gangen kan komme på besøk. Det skal være mulig å holde 1 meter avstand.
  • Besøk skal foregå på beboerens rom.
  • Vi håper du skriver deg inn i besøksprotokollen. Det letter arbeidet ved en eventuell smittesporing.

Sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen og besøkstider til kritisk syke og døende.

Ikke besøk sykehjemmet dersom du i løpet av de siste 10 dager har vært i områder eller situasjoner med større smitteutbrudd.

Ellers gjelder følgende regler:

  • Utsett besøket hvis du har luftveissymptomer med feber eller hvis du er i karnatene.
  • Husk god hoste- og håndhygiene.
  • Tistreb å holde minst 1 meter avstand.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. sykehjemmet legger tilrette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Gi beksjed til sykehjemmet straks dersom du får påvist Covid 19 innen 10 dager etter besøk på sykehjemmet.