Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Betaling av kommunale avgifter

Kommunale avgifter bidrar til å finansiere ulike tjenester og infrastruktur som er nødvendige for å opprettholde et velfungerende samfunn. Som innbygger betaler du blant annet for vann, avløp, tømming av avfall og feiing.

Beskrivelse

De kommunale avgiftene kommer samlet på en faktura som gjerne kommer to eller flere ganger i året. Som innbygger betaler du en årlig avgift for disse tjenestene:

 • Vann - drikkevann og vannforsyning
  Avgiftene dekker kostnaden knyttet til å levere rent drikkevann til hjemmet ditt.
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  Avgiftene bidrar til å vedlikeholde vann- og avløpsinfrastrukturen, rense avløpsvannet og sikre at vannet som forbrukes er trygt.
 • Avfall - tømming av søppel
  Denne avgiften dekker innsamling og behandling av avfall. Kommunen sørger for å tømme søppelbeholdere og transporterer avfallet til riktig anlegg for resirkulering eller deponering.
 • Feiing - feiing og brannvern
  Avgiften dekker kostnadene knyttet til feiing av skorsteiner og røykkanaler i boliger og næringsbygg. 

Målgruppe

Avgiftene gjelder for alle som eier en bolig eller fritidsbolig i kommunen.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Prisen på avgiften er beregnet ut fra prinsippet om selvkost. Det betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling ennd et faktisk koster å tilby tjenesten.

Samarbeidspartnere


Lover

Se spesielt:
Vass- og avløpsanleggslova
Forurensningsloven § 34
Brann- og eksplosjonsvernloven § 28
Forurensningsforskriften kapittel 16.

Vass- og avløpsanleggslova
Forurensningsloven
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forurensningsforskriften

Tjenesten oppdatert: 26.06.2023 12:34