Tømmestasjon etter3
Tømmestasjon

Bobiltømmestasjon etablert i tidligere offentlig toalett

Vardø Bystyret vedtok etablering av Bobiltømmestasjon i Vardø i møte 11.5.2020.

Etablering av tømmestasjon har vært et ønske i mange år. Tømmestasjonen er etablert i bygget som langt tilbake fungerte som offentlig toalett i Vardø. Toalettet har ikke vært i drift på mange 10 år og var i veldig dårlig stand.

Veldig gode entreprenører og kommunens egen uteseksjon startet renoveringen av bygget og uteområdet 15. juni 2020. Tømmestasjonen har tømming av kjemikalietoalett innomhus og tømming av gråvann og svartvann ute. Ute området skal asfalteres ca 15. juli.

Innvendig finnes tømmekum, toalett og vaskeservant. Ute er det kran for å kunne fylle drikkevann, kran med slange for spyling ute og kum for tømming av gråvann og svartvann.

Bygget var malt utvendig med Streetarts bilder på to av sidene. Vi ønsket å bevare disse samt at bygget utvendig fortsatt ser ut slik som det fremstod på 1950 tallet