Bobil tømmestasjon plassering

Beskrivelse av oppdrag

Det skal etableres løsning for tømming av kjemikalietoalett inn i bygget og for tømming av gråvann og toalett fra faste tanker i sluk på utsiden av bygget.

Det gamle offentlige toalettet er oppført i betong og har ikke vært i bruk på mange år. Bygget er ca 16 m2 målt utvendig. Veggene i betong er ca 30 cm tykke.

Vardø kommune ber firmaer som ønsker å levere arbeid/utstyr til ny Bobiltømmestasjon om å sende melding til hermann.westlie@vardo.kommune.no innen 5.6.2020 med liste over hva som kan leveres og med pris. Vardø kommune ønsker å ferdigstille tømmestasjonen før 30.6.2020.

Se bilder nederst i artikkelen.

Bobil tømmestasjon
Bobiltømmestasjon

Oppdrags oversikt

Utvendig

 • Vegger
  • Lett pussing av betong med fylling av store skader/hull
  • Maling i samme farge som originalt.
  • Om mulig beholde malerier/tegninger på veggene
  • Tetting av hull/ventiler. En ventil skal beholdes
 • Tak
  • Tetting av tak med bruk av taktjære e.l.
  • Lett pussing av betong med fylling av store skader/hull
  • Tetting av takventiler

Dør og vinduer

 • Utvendig ytterdør med Jail Doorman lås. Døråpningsmål ca 84 cm
 • Isolert stort vindu 120 cm bredt og 123 cm høyt
 • Isolert lite vindu 75 cm bredt og 123 cm høyt
 • Mindre vindu kan benyttes om det gjør at det kan benyttes standard størrelser
 • Dør og vinduer skal fores/fuges og listes både innvendig og utvendig.

Innvendig

 • Innvendig tak lektes ned og isoleres med minimum 5 cm. Himling med vanlige glatte takplater. Fukt/vind sperrer benyttes om nødvendig.
 • Innvendige vegger lektes ut og isoleres med minimum5 cm. Veggene kles med Hvite glatte baderoms plater. Fukt/vind sperrer benyttes om nødvendig.
 • Overganger mellom tak/vegger/gulv listes
 • På gulvet fjernes gamle montasjer fra offentlig toalett tiden.
 • Gulvet avrettes. Forhøyninger i betongen fjernes
 • På gulvet legges lyse industrifliser
 • På gulvet etableres sluk
 • Luke i gulv erstattes og skal innpasses i gulvet. Det skal fortsatt være mulig med adgang ned luken.
 • En vegg ventil skal monteres i eksisterende ventilhull mot kaia.

Elektro

 • Tilkobling av strøm med låsbart sikringsskap
 • LED utelys med lys+bevegelses sensor
 • LED taklys inne med bevegelses sensor
 • 1 dobbeltkontakt inn oppe ved himling
 • Tilkobling av strøm til varmtvannsbereder
 • 1 termostatstyrt veggmontert ovn for oppvarming. Innstilling av temperatur må kunne beskyttes.

Rørlegger

 • 1 stk tømmekum (slopsink/utslagsvask for campingplasser) med nedspyling
 • Vannkran inne ved tømmekum for slangetilkobling
 • 1 stk Vanlig toalett
 • 1 stk vask med blandebatteri
 • 1 stk liten varmvannstank
 • 2 stykk frostfrie vannkraner ute for slangetilkobling
 • Tilkobling til vann og avløp. Avløp finnes i bygget og det vil bli lagt inn vann
 • Sluk i gulv inne

Isolering