Budsjett for 2024 er behandlet av Vardø formannskap og legges frem for Vardø bystyre torsdag 16.november. 

Budsjettforslaget kan leses her