Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Det er flere typer byggetiltak du kan gjøre uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Beskrivelse

Det er mye du kan gjøre uten å måtte søke byggetillatelse. Blant annet kan du sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Her er en oversikt over byggetiltak du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse til å utføre.

 • mindre, frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
 • frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i første punkt, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller
 • mindre, frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
 • mindre tiltak i eksisterende byggverk
 • mindre tiltak utendørs
 • mindre terrasser som henger sammen med bygningen
 • fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 • andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Selv om du slipper å søke er det ditt ansvar å følge regelverket og kommunens reguleringsplaner.

De nøyaktige reglene for hva du kan bygge uten å søke finner du i

 • plan- og bygningsloven § 20-5
 • byggesaksforskriften § 4-1.

Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere


Lover

Se 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen

Byggesaksforskriften (SAK 10)
Plan- og bygningsloven
Jernbaneloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Sjekk lovverket om ditt tiltak kan bygges uten søknad.
 • Sjekk at tiltaket ditt ikke er i strid med kommunens reguleringsplaner.
 • Sjekk at tiltaket ditt er minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.
 • Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 • Meld fra til kommunen når du er ferdig. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart.

Tjenesten oppdatert: 02.07.2024 09:37