80 personer ble Covid19 testet i uke 43. 

Kommunen har god kontroll på smittesporingen. I forbindelse med smitten i forrig uke var vi tidlig ute med smittesporingen og fikk satt nærkontakter hurtig i karantene. 

Vardø kommune følger prinsippene fra FHI ved smittesporing.

Smitte begrensende tiltak vurderes fortløpene. 

Sykehjemmet ble stengt for besøkende for en uke sist uke. Opphevelse eller videreføring av dette tiltaket vil besluttes i løpet av denne uke.