Det er stor sannsynlighet for at dette er en person med bostedsadresse i Vardø og har fått sykdommen på ett annet sted.