Vardø kommune tilbyr gratis plass i kontorfellesskap for etablerere, gründere, selvstendig næringsdrivende, frilansere og andre. Vi tilbyr opptil 6 kontorplasser i et arbeidsfellesskap, til nye og allerede etablerte småbedrifter og enkeltmannsforetak. Plassene tildeles etter søknad, og gir tilgang til felles kontorlokale på rådhuset, strøm og trådløst internett, skriver og kopimaskin, møterom med lerret og projektor.

Søknad
Søknad om kontorplass sendes på e-post til næringskonsulent ida.haetta@vardo.kommune.no. Beskriv virksomheten/idéen/bedriften din og fortell hvorfor akkurat du har bruk for kontorplass. Oppgi gjerne start- og sluttdato for et ønsket tidsrom på 6 mnd., samt kontaktinformasjon og eventuelle særlige behov. Søknadene vurderes fortløpende. Spørsmål om tilbudet kan sendes til samme e-postadresse.