Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Demokrati og medvirkning i skolen

Elevene har rett til å være med i beslutninger som gjelder dem selv. Elevene skal bli hørt og det skal legges vekt på meningene deres, uansett elevens alder og modning.

Beskrivelse

En av skolens oppgaver er å lære elevene hva demokrati betyr i praksis. Barn har også en selvstendig rett til å bli hørt, og få si sin mening. Skolen skal derfor gi elevene informasjon på en slik måte at elevene kan danne seg en mening. Gjennom samtaler skal skolen sørge for at elevene får sagt sin mening. Selv om alle elever har rett til å uttale seg fritt, har de ingen plikt til å si noe hvis de ikke vil.

Skolen trenger ikke samtykke fra foreldrene for å snakke med elevene.

For at elevene skal få reell medvirkning, vil skolen sørge for at informasjonen fra skolen til elevene vil være tilpasset elevenes alder, modenhetsnivå, språk og kulturelle bakgrunn.

Elevråd
I tillegg til å få ytre seg individuelt, vil det være mulig å delta i organiserte former for medvirkning, som elevråd. Gjennom elevrådet kan man få være med på å bestemme saker som har med skolemiljøet å gjøre, kvalitetsutvikling av opplæringen og saker om skoleregler. Elevrådet skal fremme interessene til alle elevene.

Foreldresamarbeid

Foreldrene på en grunnskole kan delta i foreldreråd (FAU), skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Foreldrerådet velges av foreldrene.

Både elever og foreldre skal få være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet, blant annet arbeidet med skolemiljøet, kvaliteten i opplæringen og skoleregler.

Lover

Dette er en lovpålagt oppgave for skolen og en rettighet for elever og foreldre. Se spesielt
Opplæringslova § 10-2, § 10-4 og § 10-5.

Ny opplæringslov

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:23