Møtet blir avholdt i kultursalen og streames på vanlig måte. 

Det blir to innledere på møtet:

1. Terje Skansen administrerende direktør i Varanger kraft 

2. Håvard Kristiansen operasjonsansvarlig i Norsk kjernekraft.  

Publikum oppfordres til å sende evt. Spørsmål til ordfører Tor-Erik Labahå 5 dager før bystyremøtet, siste frist for å sende inn spørsmål til møtet er den 20. april.  Epost adressen til ordfører er tor-erik.labaha@vardo.kommune.no