Bystyret vedtok å dele eierskapsmeldingen i to deler. Første del ble vedtatt den 15 juni 2020. Del to ønsket man å bearbeide en del. Denne har nå vært jobbet med politisk. Ordfører har bedt administrasjonen om å sende denne ut i god tid til alle representantene i bystyret. Saken legges fram som en drøftende sak i henhold til bystyrets reglement § 16 bokstav f.

Det vil være mulighet for privatpersoner, organisasjoner, politiske partier og andre som ønsker å ha ett innlegg for Vardø bystyre i denne saken. De som ønsker å holde ett innlegg for Vardø bystyre må melde dette til postmottak@vardo.kommune.no innen 1.mars kl.12. Innlegget må ha en varighet på maks 10 minutter.

sakspapirene kan leses her