Gratis hjemmetester kan hentes på legekontoret alle hverdager kl :08:00 til 15:30. Ring 789 43 550 for avtale om å hente test. Du skal ikke møte opp inne på legekontoret med luftveissymptomer. Ved behov kan kommunen levere test hjemme hos deg.

Dersom du får en positiv hjemmetest må du isolere deg og kontakte helsevesenet via legekontoret ukedager i kontortid  for råd og veiledning videre. 

Smitten øker i hele landet både blant vaksinerte og uvaksinerte. Men det er uvaksinerte voksne samt eldre personer med risikotilstander som blir alvorlig syke.

Det er ikke for sent å få vaksine mot covid-19 dersom du ønsker det. Ring 467 43 041 om du ønsker vaksine. Vi har god tilgang på vaksiner.

Alle oppfordres til å vaksinere seg og eventuelt motta booster-dose der det er anbefalt. 

Aktuelle telefon nummer:

  • Legekontoret: 789 43 500
  • Legevakt: 116117
  • Timebestilling for vaksinering mot covid -19: 467 43 041