Varanger Kraft melder at de har brøytet veien fra Smelror til Sandfjort pga feil på strømnettet. Dette kan medføre at det er farlige skjæring for skuterførere