Vardø kommune ved enhetene pleie, omsorg, helse og sosial har behov for ferievikarer tidsrommet 21.06 – 29.08.21

Vi søker etter:

  • sykepleiere og fagarbeidere sykehjemmet og hjemmetjenesten
  • assistenter pleie sykehjemmet, hjemmetjenesten og vernet botilbud
  • assistenter kjøkken sykehjemmet
  • assistenter renhold sykehjem og helsesenter

For jobb i pleie må søkeren være over 18 år.

Stillingene krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Barbro Westgård, avdelingsleder pleie og omsorg på tlf. 92 01 96 13

Skriftlig søknad sendes til postmottak@vardo.kommune.no innen 14.03.21

Oppgi i søknad tidsrom og avdeling du ønsker jobbe.