Gjennom Troms og Finnmark fylkeskommunes program «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene» er Vardø kommune en av deltagerne.

Målet med tiltaksprogrammet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningas helse og livskvalitet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

I den forbindelse ønsker Vardø kommune å gi alle elever ved Vardø skole et gratis fiskemåltid i uka servert i skolens kantine.

I samarbeid med Vardø videregående skole vil Vardø skole få levert ulike fiskeretter som serveres til lunsj en gang per uke. Prosjektet har oppstart 07.09.2023.

Folkehelseprosjket[1]Image.png