Det arrangeres møte for presentasjon av utkast til kommunedelplan for kystsonen av det som berører Vardø kommune. Det vil være mulig å komme med innspill til planen i møtet. Presentasjonen vil gis av areal- og samfunnsplanlegger Andreas Foss Westgaard. Vardø kommunes representanter i styringsgruppen og arbeidsgruppen vil være tilstede på møtet.

Møtested: Kultursalen, Flerbrukshuset

Tidspunkt: Onsdag 20.10.21 klokken 18:00

KdpKyst-Vardø_Bestemmelser_forslag[52].pdf

KdpKyst-Vardø-20211008.pdf