Følgende smittevern tiltak gjennomføres i forbindelse med folkemøtet:

  • Ingen som har symptomer på COVID19 eller som føler seg syke skal møte opp.
  • Vask eller sprit hendene ved ankomst
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Unngå å komme mange samlet
  • Det er plass til maksimalt 50 personer i salen. Annenhvert sete er sprerret og kun annenhver rad i salen benyttes. Start med å fylle opp radene fra midten.
  • Vi registrer navn og telefon nummer til de som deltar på møtet.
  • Om du på forhånd vet at du ønsker å ta ordet så plasser deg ytterst for enkelt å komme frem.
  • Det vil ikke være noen form for servering