Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Forberedende opplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring, har rett til å få gratis forberedende opplæring.

Beskrivelse

Du har en rett til å få fullført grunnskoleopplæringen. Det kan være at du mangler ett eller flere fag eller bare deler av et fag. Eller det kan være at du mangler grunnleggende kompetanse i lesing, skriving, regning eller digitale ferdigheter.

Forberedende opplæring skal bygge på den kompetansen du allerede har, og vil ta hensyn til hva du selv mener du trenger. Dette gjøres gjennom en realkompetansevurdering. Vurderingen vil være et grunnlag for å avgjøre hvilken opplæring du trenger for å kunne delta i arbeidslivet.

Målgruppe

Voksne over 18 år.

Kriterier/vilkår

Du må enten være norsk statsborger eller ha oppholdstillatelse i Norge for å ha rett til forberedende opplæring for voksne.

De som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har rett til opplæring ut det skoleåret som starter året de fyller 18.

Pris for tjenesten

Forberedende opplæring for voksne er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt opplæringslova § 18-2.

Se opplæringslova kapittel 19 og 20 om hvordan opplæringen er organisert.

Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må selv søke om grunnskoleopplæring. Ta kontakt med kommunen du bor i for informasjon om hvordan du søker.

Saksbehandling

Før kommunen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at kommunen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Kommunen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde kommunens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:04