Forhåndstemming i Vardø kommune gjøres på Servicetorget på Rådhuset fra og med torsdag 10.8 til fredag 8.9.2023.

Det er mulig å stemme forhåndstemme i åpningstiden til Servicetorget som er mandag-fredag 08:00-15:00. Merk at fredag 8.9.2023 vil forhåndsstemmingen avsluttes klokken 10:00.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort.

Det vil i uke 36 også bli mulig å forhåndsstemme på Sykehjemmet og hjemme for syke som ikke kan oppsøke stemmelokalene på valgdagen. Mer info om dette vil komme.