Det er ønskelig å få vedtatt en lokal adresseforskrift for Vardø kommune, slik at prosessen rundt adressering formaliseres for fremtidige saker. Formål er til å stadfeste hva Navneutvalgets oppgaver er som navnemyndighet og hva administrasjons oppgaver er som adressemyndighet.

Vil du sende innspill?
Eventuelle innspill til forsalg til adresseforskrift kan sendes til Vardø kommune ved plan- og
byggesaksavdeling, Kirkegata 4, 9950 Vardø eller via epost til postmottak@vardo.kommune.no.


Merk innspill med Forslag til adresseforskrift i Vardø kommune - 24/00019


Frist for innspill er 31. mars 2024

 

Forslag til ny forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vardø kommune, Finnmark