Diskusjonene og samtalen på møtet vil dreie seg om følgende temaer:

Hva er Fortidsminneforeningen?
Fortidsminneforeningens satsinger:

  • «Håndlag» er foreningens satsning på unge håndverkere.
  • «Husbruk». Oppkjøp av gamle hus for restaurering og salg.
  • «Lys i gamle hus» eller «Lys i tomme hus»
  • Stedsutvikling, Bygningsvern, miljø og klima, Bærekraftig reiseliv.

Hva gjør Fortidsminneforeningen i Finnmark?

  • Søknader om midler og andre henvendelser
  • Kurs, arrangementer og turer
  • Stipend til unge håndverkere
  • Prosjekt «Blå skilt» - er det noe for Vardø?
  • Kulturminneplan
  • Samarbeid med historielagene i Øst-Finnmark om felles prosjekter

Hva ønsker dere av Fortidsminneforeningen i Finnmark?

Det blir kaffe og noe å bite i. Vel møtt!