Da smitteutbruddet i Hammerfest fremdeles er uoversiktlig og sprer seg til andre kommuner ber vi alle om å utvise stor forsiktighet. Dersom du tror du kan ha vært utsatt for smitte må du unngå kontakt med andre og teste deg.

  • Husk god hånd- og hoste hygiene.
  • Begrens antall nærkontakter
  • Ha lav terskel for testing
  • Unngå kontakt med andre dersom du har symptomer på Covid 19, eller du tror du kan ha vært utsatt for smitte.

Med felles innsats kan vi begrense smitten.