Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Fritak fra enkelte aktiviteter på grunn av livssyn

Elever har rett til fritak fra aktiviteter i opplæringen som de opplever som utøvelse av en annen religion eller livssyn. Foreldre eller elever over 15 år må sende skolen en melding der de ber om fritak, men trenger ikke å oppgi noen grunn.

Beskrivelse

Enkelte aktiviteter i skolen kan oppleves som utøvelse av en annen religion eller en kultur, eller at deler av undervisningen virker støtende eller krenkende. I så fall kan foreldrene eller elever over 15 år, be om fritak.

Å be om fritak betyr at du ikke trenger å søke om noe, det holder å si ifra at du vil fritas. Kompetansemålene i faget står ved lag selv om du får fritak fra enkelte aktiviteter. Det betyr at du vil måtte gjennomføre andre aktiviteter som skal sikre like mye undervisning som de andre elevene får.

Generelt sett skal det ikke være nødvendig å be om fritak fra den vanlige KRLE-opplæringen, da den ikke inneholder noen form for utøvelse av religion eller forkynnelse av religion.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Retten til å få fritak tar utganspunkt i opplevelsen foreldrene eller eleven har, men det skal være en rimelig felles forståelse av at aktiviteten kan stride mot et annet livssyn. Et eksempel er å spise svinekjøtt.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fram til du er 15 er det foreldrene dine som sender en skriftlig meldig til skolen om fritak. I meldingen skriver dere hvilke fag eller aktiviteter eleven skal fritas for. Dere behøver ikke oppgi en grunn.

Elever som har fylt 15 år kan sende melding selv.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:05