Arbeid på vei
Arbeid på vei

Formål

 • Sikre at eksisterende anlegg og installasjoner ikke skades eller ødelegges
 • Sikre best mulig oppdatert tekninsk kart
 • Sikre koordinering av arbeid som utføres i ett område
 • Sikre at trafikksikkerhet ivaretas (midlertidig stenging av gate/ fortau)
 • Sikre at personsikkerhet ivaretas (ved avsperring, skilting, sikring med mer)
Arbeid på vei grafikk
Arbeid på vei grafikk

Fremgangsmåte

 • Før du sender inn søknad bør du sette deg inn i retningslinjene. 
 • Retningslinjene og søknadskjema er laget på grunnlag av Veglovens §32 med tilhørende forskrifter.
 • Loven gjelder over, under eller langs offentlig vei, og innenfor tre meter fra veikanten.
 • Mangelfulle søknader blir returnert.
 • Det samme gjelder søknader som ikke er godt nok utarbeidet (som for eksempel viser manglende forståelse av risiko eller at varslings- og sikringstiltak ikke samsvarer med risiko).
 • For utfylling av Arbeidsvarslingsplan kreves Kompetansebevis kurs 2 arbeidsvarsling-Håndbok N301 (Ansvarshavende)
 • For utsetting av skilter i plan kreves Kompetansebevis kurs 1 arbeidsvarsling -Håndbok N301 (Stedansvarlige)