Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Helse og miljø i barnehagen, skolen og SFO

Alle som går i barnehage og på skolen har rett til et trygt og godt fysisk miljø. 

Beskrivelse

Barnehagen og skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.
 
Både bygget og uteplassen skal tilpasses alle barn og elever, også de med funksjonsnedsettelse.
 
Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.
 
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.
 
Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
  • uteplassen
  • inneklima, lysforhold og støynivå
  • hygiene, rengjøring og smittevern
  • sikkerhet.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere


Lover

Se spesielt
Folkehelseloven § 9 og § 10
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Forvaltningsloven
Folkehelseloven
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Klagemulighet

Elever og foreldre kan snakke med barnehagen eller skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
- uteplassen
- inneklima, lysforhold og støynivå
- hygiene, rengjøring og smittevern
- sikkerhet.
 
Barnehagen eller skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid. Hvis den ikke følger opp innen rimelig tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følge opp klagen, for eksempel ved tilsyn.Denne vurderingen vil være et enkeltvedtak som du kan klage på. Du sender klagen til kommunen. 

Tjenesten oppdatert: 24.06.2024 16:22