Kriterier for å få utlevert selvtester hos kommunen:

Helsedirektoratet ber kommunene prioritere utlevering og bruk av selvtest i følgende rekkefølge:

  • Prioritet 1: Ansatte i helse- og omsorgssektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner som har mulighet for unntak fra karantene i arbeidstiden jfr. covid-19-forskriften § 6e. Dette vurderes å være den viktigste gruppen å prioritere for selvtester.
  • Prioritet 2: Personer med symptomer på covid-19 (også ved utbrudd). Kommunene har ulik tilgang på type tester (selvtester, antigentester til profesjonelt bruk og PCR), og står fritt til å benytte den mest hensiktsmessige testmetoden.
  • Prioritet 3: Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet. Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler.
  • Tester i forbindelse med reising må du selv kjøpe på apoteket.

​Det er ikke utlevering av hjemmetester julaften, 3 juledag og nyttårsaften (24,27 og 31 desember)