Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Hjelp til å fullføre eller bestå skolen

Skolen består av rettigheter og plikter. Elevene plikter å gå på skolen og å følge skolereglene. Skolen på sin side skal følge med og skal hjelpe elever til å fullføre skolegangen.

Beskrivelse

Elever plikter å delta aktivt i opplæringen, for eksempel ved å møte punktlig til timene, gjøre eventuelle lekser og ikke forstyrre undervisningen.

Elever som er mye borte fra skolen vil ha vanskeligere for å nå kompetansemålene for opplæringen. Vanskene kan forplante seg videre i livet. Skolen vil derfor ta en aktiv rolle i å hjelpe elever til å fullføre skolen.

Skolen vil registrere fravær fra første dag eleven er borte fra skolen, og vil se etter fraværsmønstre. Som forelder kan du forvente at skolen søker et nært samarbeid med hjemmet for å følge opp elevene best mulig.  

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Oppfølging fra skolens side er et ansvar skolen har, men det er ikke noe foreldre kan søke om, og det er heller ingen formelle klagemuligheter. Du kan når som helst kontakte skolens ledelse og be om en samtale om hvordan dere best kan følge opp ditt barn. 

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:31