Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni:

Informasjon om åpningstider i sommer ved Vardø legekontor:

Hjelpemidler og assistanse i skolen

Hvis ditt barn har en funksjonsnedsettelse eller en skade som gjør at klasseromsundervisning og friminutter blir vanskelig, kan barnet ha rett til en personlig assistent eller tekniske hjelpemidler.

Beskrivelse

Personlig assistanse i skolen er et tilbud om hjelp blant annet i opplæringen, i friminuttene, ved flytting mellom klasserom eller i garderoben.

Tekniske hjelpemidler kan være pedagogiske, som programvare, eller det kan være stoler, bord, skjermer og transportmidler.

Ofte er assistanse og hjelpemidler gitt sammen med individuelt tilrettelagt opplæring og vil være inkludert i en individuell opplæringsplan.

Målgruppe

Elever i grunnskolen.

Kriterier/vilkår

Noen barn har personlig assistanse som en helsetjeneste. Dette er ikke det samme som en personlig assistent i skolesammenheng.

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt
Opplæringslova § 11-4 og § 11-5.

Forvaltningsloven
Ny opplæringslov

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Beslutningen om å gi en elev personlig assistanse eller tekniske hjelpemidler er gjort gjennom et enkeltvedtak. Meld fra til skolen dersom du mener at ditt barn trenger personlig assistanse for å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Saksbehandling

Før skolen fatter et vedtak, vil du bli varslet om at skolen behandler saken din, og du vil få mulighet til å uttale deg. Skolen skal innhente alle nødvendige opplysninger for å avgjøre saken, og du har rett til å se dokumentene i saken. Vedtaket vil inneholde skolens begrunnelse, hvordan de kom fram til beslutningen, og hvem som har vært involvert i behandlingen. Vedtaket vil bli sendt til deg skriftlig.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 17:33