Vardø kommune sender vedlagt skiltplan for Hospitalgata på høring, før oversendelse til Statens vegvesen og endelig vedtak ihht. skiltforskriften § 28.
 

Formålet med nye forbudtskilt er å øke trafikksikkerheten slik at det unngås parkering i veibaner. Dette gjelder spesielt i vinterperioden hvor parkering langs veikanter gjør det utfordrende å utføre vintervedlikehold av kommunale veier. Kommunen har lagt til rette ekstra parkeringsmuligheter både på forsiden og baksiden av helsesenteret og med anses det unødvendig å benytte veikanten som parkeringsplass.


Vardø kommune har som mål å bli ansett som en trafikksikker kommune. Kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker kommune er blant annet at kommunen har fokus på fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Merk innspillet med «skiltplan» 23/02051 og sendes til;

postmottak@vardo.kommune.no eller via post til Vardø kommune, Teknisk etat, Kirkegata 4, 9950 Vardø


Høringsfrist er 01.12.2023

Forslag til skiltplan for Hospitalgata